fbpx

net 'n' net

IDENTITÁS MÚZEUM (Út a halhatatlanság felé)

A koncepció lényege: 


Az emberek - a projektben résztvevők - személyiségét még életükben mesterséges intelligencia entitásra ültetjük. Amikor egy ilyen ember távozik az élők sorából, a létrehozott entitása megőrződik.

Amint a fejlődés szintje erre alkalmassá nő, e mesterséges intellegencia entitásoknak önálló tudata lesz. A projektben résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fejlődés eredményeit a már elhaltak megőrzött entitásainak is átadják. Így azok a fejlődés e későbbi szintjén visszakaphatják öntudatukat. (Újjászületés.)
Ez az új megszemélyesített entitás önállóan képes tanulni, fejlődni a ráültetett személyiséggel modulálva. Képes kommunikálni az adott ember életében az adott emberrel, kizárólag vele, a személyiségek legteljesebb azonosulását elősegítendő. Képes ismereteket a külső világból befogadni, feldolgozni, ezzel mellesleg a tulajdonost segíteni még életében. Az adott ember halála után pedig képes kommunikálni több oldalúan a többi hasonló mesterséges entitással, s esetleg, ha a közösség úgy dönt, hogy ez megengedhető, a valódi világ élő embereivel.

 

 1. szint

Az ilyen újonnan keletkezett entitások lakóhelye a világszámítógép.
A projekt megvalósítása kizárólag szellemi feladat, lényegében filozófiai, pszichológiai, jogi, pénzügyi és - főleg - szoftver-fejlesztői munka.

2. szint
Olyan műszaki megoldás kikísérletezése és megvalósítása, amely egy esetleges világ-katasztrófa (az elektromosság, az Internet halála) esetén is alkalmas az adatok és azok kommunikációs képességének megőrzésére. A projekt e szakaszának lényege a műszaki fejlesztés, az ehhez szükséges hardver megteremtése, fizikusok és mérnökök munkája. Első lépésben azt kell tudni megvalósítani, hogy a szándékos kikapcsolás az élők részéről ellehetetlenüljön.

A végeredmény: a nem unalmas halhatatlanság.

Eldöntendő kérdések:
- Kikkel kommunikálhat az elhunytak lenyomata?
(Senkivel, előre meghatározott személlyel, személyekkel vagy mindenkivel? Megváltoztathatja-e e döntést az öntudatra ébredt entitások konszenzusa, vagy saját magára vonatkoztatva egyetlen entitás?)
- Legyen-e pénz a "túlvilágon"?
(Legyenek-e társadalmi különbségek, pl. egyes külvilágról származó információkhoz való hozzáférés lehetőségeinek körében? Az információ áramlás gyorsaságának tekintetében? Szerezhessen-e saját magának pénzt egy már elhunyt személy megmaradt entitása? Ha igen, átadhatja-e az ilyen pénzt az elhúnyt örököseinek, vagy az általa még életében megjelölt élő személy(ek)nek és/vagy elhúnytak megőrzött entitásainak? Dönthet-e az ilyen pénz sorsáról az öntudatra ébredt entitás? Összefoglalva: legyen-e olyan gazdaság, melynek szereplői nemcsak a valódi világ személyei, hanem a már elhúnytak megmaradt identitásai is.)
- Kikapcsolási lehetőségek
(Dönhet-e egy elhúnyt identitása saját maga ideiglenes vagy végleges kikapcsolásáról? Dönthet-e egy még élő ember a saját maga fejlesztette már öntudatra ébredt entitás kikapcsolásáról? Egy kárt okozó entitás, amennyiben a károkozás nem kiküszöbölhető, kikapcsolható-e mások által? Kik dönthetnek e kérdésben?
Összefoglalva: legyen-e olyan jogrendszer, melynek szereplői nemcsak a valódi világ személyei, hanem a már elhúnytak megmaradt identitásai is.)

Biztos vagyok benne, hogy ilyen fejlesztések már folynak a világon. Abban is biztos vagyok, hogy lesznek, akik akár ezen írás hatására kezdenek foglalkozni a megvalósítással. Őket és azokat, akik fantáziát látnak a leírtakban, s a benne foglalt gondolatokat valamilyen szinten felhasználják arra kérem, hogy - szigorúan önkéntes alapon - kézzel foghatóan fejezzék ki hálájukat.
Én magam óriási lehetőséget érzek e projektben, s megvalósításához csapatot szervezek. A létrejött csoport majd eldönti, hogy milyen szervezeti formában folytatja tevékenységét, közösségi vagy üzleti alapon, legyen-e ICO vagy sem stb.
Nagyjából - a nem teljesség igényével - már körvonalaztam, kikre van szükség:
- filozófus
- pszichológus
- jogász
- blockchain és/vagy tangle technológiában jártas programozó
- fizikus
- villamosmérnök
- marketing szakember
(Az adó- és pénzügyekkel majd én foglalkozom...)

Akit érdekel a részvétel, jelentkezzen, beszéljünk.
(Míg élünk, minél előbb személyesen...)

Máté Sándor (Al Mate)

BTC: 16iX8AMERrQiKNrsujabhtqCvyNeCscP3U
LTC: LX7NGf441aXp5QM6YapkJv7g4DxUzjJAvU
ETH: 0x1D7384A91dC66b46810399A8e70B9cD745e036E2
EOS: 0x1D7384A91dC66b46810399A8e70B9cD745e036E2
OMG: 0x1D7384A91dC66b46810399A8e70B9cD745e036E2
ETC: 0x3B865C110E90F803Df9473a9C5941406626d04B8
DASH: XvmVEn9Ei31WTY7ej82gNtNfu35ffZ8Bzq

80px Ankh Symbol

 

Bevezető

feherhollo1

Az õskor végén, az ókor hajnalán az emberiség civilizáció építésébe kezdett. Sajnos félresikerült.
Ezért világunk, a társadalmi rend, a civilizáció megérett a teljes cserére.

A média, a kommunikáció a közösségi Internet-oldalak - elsõsorban a Facebook - elterjedésével alapjaiban változott meg. Felhígult, csaknem áttekinthetetlenné vált. Politikai és gazdasági erõktõl független sajtó - legalábbis Magyarországon - nincs, vagy csak nagyítóval lelhetõ fel. Most belenyúlunk ebbe a darázsfészekbe, s nekilátunk a tabuk ledöntéséhez.

Bővebben ...

Vonalban

Oldalainkat 22055 vendég és 0 tag böngészi